Enlarge text
Velkommen til Trygs Whistleblower linje

Tak fordi du anmelder en bekymring.
Tryg møder mennesker med respekt, åbenhed og tillid. Der må ikke herske tvivl om ledelsens og medarbejdernes troværdighed.
 
Denne hjemmeside giver dig mulighed for at fortælle os om din bekymring på en sikker og fortrolig måde. Din vilje til at stå frem er vigtig for os.
 
Denne service er beregnet til at anmelde forhold, der vedrører mistanke om alvorlige overtrædelser af lovgivningen og interne politikker og retningslinjer i Tryg. 

Selvom du kan forblive anonym, opfordrer vi dig til at identificere dig selv og samtidigt give os så mange detaljer om emnet som muligt.

Hvis din henvendelse drejer sig om andet end ovenstående, så kontakt venligst den lokale ledelse.
Læs mere »

Hvad kan anmeldes?
Indlæg
Opret en postbox
I denne portal kan du anmelde alvorlige forhold, der relaterer sig til Tryg. De forhold du kan indberette er f.eks mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet som bedrageri eller korruption. Du kan desuden indberette mistanke om insiderhandel, konkurrencelovs overtrædelser, uregelmæssigheder vedrørende regnskabsforhold eller interne kontroller. Endvidere kan du indberette alvorlige forhold, der retter sig mod ansatte, samt forhold som har resulteret i væsentlig person- eller miljøskade.

Ansatte i Tryg kan desuden indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af den danske finansielle lovgivning begået af Tryg, herunder af ansatte eller medlemmer af bestyrelserne i Tryg Forsikring A/S og Tryg Garantiforsikring A/S.

Forhold som mobning, utilfredshed med løn mv. kan du ikke anmelde i dette system, men du kan i stedet indberette dette gennem vores normale kanaler, som f.eks ledelse eller HR.
Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold - også de forhold du ikke umiddelbart anser for meget vigtige.

Du bedes så vidt muligt dokumentere din påstand. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et dokument, bedes du vedhæfte dokumentet i digital form.
Når du sender din indberetning, har du mulighed for at vælge, at du efterfølgende vil følge med i sagen.

Det kan være en rigtig god idé at følge med i sagen, da de personer, der behandler anmeldelserne, måske har behov for at stille opklarende spørgsmål til dig for at kunne komme videre med undersøgelsen.

Uanset om du vælger at være anonym eller kendt får du tildelt et sagsnummer og vælger selv en adgangskode.